MEDEWERKERS

Theo de Wit

theodew

Prof.dr. Theo W.A. de Wit studeerde theologie en filosofie te Nijmegen. Sinds 1986 is hij als universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht. Hij schreef een proefschrift over de politieke filosofie van Carl Schmitt (De onontkoombaarheid van de politiek, Nijmegen, 1992) en publiceert regelmatig over sociaal-ethische en politiek-filosofische onderwerpen.

(Mede) onder zijn redactie verschenen de laatste jaren Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek, Amsterdam (1999), De ordening van het verlangen, Zoetermeer (1999) Gevoel zonder grenzen. Authentiek leven, medelijden en sentimentaliteit, Nijmegen (2000), De nieuwe achteloosheid, Kampen (2001), Humanisme en Religie, Delft (2005), Ongewenste goden, Amsterdam (2006). Zijn huidige aandachtsvelden zijn democratie en macht, politiek en religie, en multiculturaliteit en tolerantie. Als bijzonder hoogleraar houdt hij zich vooral bezig met de legitimatie van het justitiepastoraat in een seculiere omgeving, de cultuur- en politiek-filosofische diagnose van de maatschappelijke omgeving van gevangenis en geestelijke verzorging (trefwoorden: culturele en religieuze diversiteit, maatschappelijk klimaat, veiligheidsparadigma als staatsraison, fragmentatie van zingeving, gezagscrisis), relevante filosofische en theologische thema’s (door het kwaad gegrepen, ressentiment, vergeving en verzoening, waardigheid en barmhartigheid, mensbeelden, daders en slachtoffers, collectieve schuld, uitzichtloosheid), en het leggen van internationale contacten en uitwisseling met onderzoekers op het gebied van geestelijke verzorging voor gedetineerden. Zie hier voor De Wits publicatielijst.

 

Reijer de Vries

rjde

Dr. Reijer J. de Vries studeerde theologie in Utrecht en werkte van 1980 tot 2009 in verschillende protestantse gemeenten. Sinds 2009 is hij als universitair docent praktische theologie verbonden aan de Protestantse Universiteit, locatie Utrecht (vanaf september 2012 locatie Amsterdam), met als profiel pastoraat.

Hij houdt zich bezig met: pastoraal-theologische reflectie op bijbel-theologische kernwoorden als o.a. schuld, vergeving en verzoening in relatie tot het pastorale gesprek; pastoraal-theologische reflectie op verandering van mensen in relatie tot geloof en pastorale interventies; pastorale zorg in gevangenissen en de betrokkenheid van christelijke geloofsgemeenschappen; ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de opleidingslijn van het justitiepastoraat Hij publiceerde o.a. Gods woord verandert mensen. Een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen, Gorinchem, 2008 en recente artikelen. Zie hier voor De Vries’ publicatielijst.

 

 

Renske Kruizinga

renske01 - Copy

Dr. Renske Kruizinga studeerde Journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en Religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar thesis ging over spiritualiteit bij patiënten met kanker: “Out of the blue: Experiences of contingency in advanced cancer patients”. Deze promotiestudie was een samenwerking tussen de afdeling Medische Oncologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als secretaris en onderzoeker is Renske verbonden aan de Tilburg University, hier werkt zij voor het Centrum voor Justitiepastoraat en het Case Studies Project.