MEDEWERKERS

Theo de Wit

theodew

Prof.dr. Theo W.A. de Wit studeerde theologie en filosofie te Nijmegen. Sinds 1986 is hij als universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht. Hij schreef een proefschrift over de politieke filosofie van Carl Schmitt (De onontkoombaarheid van de politiek, Nijmegen, 1992) en publiceert regelmatig over sociaal-ethische en politiek-filosofische onderwerpen.

(Mede) onder zijn redactie verschenen de laatste jaren Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek, Amsterdam (1999), De ordening van het verlangen, Zoetermeer (1999) Gevoel zonder grenzen. Authentiek leven, medelijden en sentimentaliteit, Nijmegen (2000), De nieuwe achteloosheid, Kampen (2001), Humanisme en Religie, Delft (2005), Ongewenste goden, Amsterdam (2006). Zijn huidige aandachtsvelden zijn democratie en macht, politiek en religie, en multiculturaliteit en tolerantie. Als bijzonder hoogleraar houdt hij zich vooral bezig met de legitimatie van het justitiepastoraat in een seculiere omgeving, de cultuur- en politiek-filosofische diagnose van de maatschappelijke omgeving van gevangenis en geestelijke verzorging (trefwoorden: culturele en religieuze diversiteit, maatschappelijk klimaat, veiligheidsparadigma als staatsraison, fragmentatie van zingeving, gezagscrisis), relevante filosofische en theologische thema’s (door het kwaad gegrepen, ressentiment, vergeving en verzoening, waardigheid en barmhartigheid, mensbeelden, daders en slachtoffers, collectieve schuld, uitzichtloosheid), en het leggen van internationale contacten en uitwisseling met onderzoekers op het gebied van geestelijke verzorging voor gedetineerden. Zie hier voor De Wits publicatielijst.

 

Reijer de Vries

rjde

Dr. Reijer J. de Vries studeerde theologie in Utrecht en werkte van 1980 tot 2009 in verschillende protestantse gemeenten. Sinds 2009 is hij als universitair docent praktische theologie verbonden aan de Protestantse Universiteit, locatie Utrecht (vanaf september 2012 locatie Amsterdam), met als profiel pastoraat.

Hij houdt zich bezig met: pastoraal-theologische reflectie op bijbel-theologische kernwoorden als o.a. schuld, vergeving en verzoening in relatie tot het pastorale gesprek; pastoraal-theologische reflectie op verandering van mensen in relatie tot geloof en pastorale interventies; pastorale zorg in gevangenissen en de betrokkenheid van christelijke geloofsgemeenschappen; ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de opleidingslijn van het justitiepastoraat Hij publiceerde o.a. Gods woord verandert mensen. Een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen, Gorinchem, 2008 en recente artikelen. Zie hier voor De Vries’ publicatielijst.

 

J.N. (Niels) den Toom

Nieljndentooms den Toom MA studeerde theologie in Leiden. Hij heeft zijn vicariaat doorlopen als predikant-geestelijk verzorger binnen PI De IJssel en was daarna studentenpastor in Breda. Op dit moment is hij secretaris van het Centrum voor Justitiepastoraat en tevens werkzaam als geestelijk verzorger in een zorginstelling in Breda.

Als secretaris houdt Den Toom zich bezig met beleidsontwikkeling en netwerken voor het CJP en redigeert hij de jaarlijkse bundel. Hij publiceerde onlangs ‘Professional of profeet? De geestelijk verzorger als ethicus in de justitiële inrichting’.