ONDERWIJS & DIENSTVERLENING

handentraliesHet Centrum voor Justitiepastoraat wil zijn deskundigheid op het snijvlak van recht, filosofie en theologie dienstbaar maken aan derden via onderwijs en dienstverlenende activiteiten. Te denken valt aan universiteiten, maar ook kerkelijke en maatschappelijke organisaties, die zich bewegen op het brede gebied van de geestelijke verzorging in het justitiële veld. Ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg kunnen vragen worden voorgelegd aan het Centrum.

Op dit moment verzorgt het CJP een gedeelte van het bijscholing aan geestelijk verzorgers bij justitie door middel van studiedagen en lezingen. Verder participeren onze medewerkers in het reguliere onderwijs van predikanten en geestelijk verzorgers aan de PThU en Tilburg University.

Het CJP heeft een expertise op de volgende gebieden:

  • In- en nazorg van gedetineerden
  • vrijwilligers(organisaties) betrokken bij (ex)gedetineerden
  • theologische thema’s als kwaad, schuld, vergelding, vergeving en verzoening
  • geestelijke verzorging in instellingen
  • beroepsethiek en professionele kwaliteiten van geestelijk verzorgers
  • het monitoren en implementeren van mensenrechten in de gevangenis
  • universele mensenrechten en culturele diversiteit
  • herstelgerichte geestelijke verzorging
  • theoretische doordenking van straffen

Indien u graag onderzoek wilt laten uitvoeren of een lezing of studiedag rond een van deze thema’s wilt organiseren, neemt u dan contact op via onze contactpagina.