ONDERZOEK

Het Centrum voor Justitiepastoraat verricht wetenschappelijk onderzoek naar het justitiepastoraat in brede zin. Dit omvat de kwaliteit van de geestelijke verzorging, maar ook kritische reflectie op de dynamiek van tenuitvoerlegging van straffen. Het Centrum werkt hierin tweeledig: enerzijds is er een eigen nadruk op onderzoeksthema’s, anderzijds wordt er aangesloten bij behoeften en ontwikkelingen in het veld. Door middel van academische publicaties en het toegankelijk maken van deze kennis voor de praktijk van het justitiepastoraat (valorisatie) dragen wij bij aan de kwaliteit van geestelijke verzorging bij justitie.

Projecten

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar:

  • ethiek in justitiële inrichtingen (De Wit en Den Toom)
  • religieus geïnspireerde nazorgnetwerken in de participatiesamenleving (De Vries)
  • best practices van geestelijke verzorging bij justitie (De Vries)
  • theoretische doordenking van herstelgericht pastoraat
  • rouw, veerkracht en hoop in detentie

Het Centrum staat open voor promotieonderzoeken of postdocprojecten.

Studenten

Ben je student en wil je graag onderzoek doen op het terrein van het justitiepastoraat? Het Centrum biedt graag begeleiding bij een bachelorscriptie, masterscriptie of mogelijk promotieonderzoek. In de afgelopen jaren hebben al verschillende studenten onderzoek gedaan in samenwerking met het Centrum. We nodigen je uit om contact op te nemen met Reijer de Vries. In overleg met hem kun je het onderwerp afstemmen.

Publicaties van het CJP

Het onderzoek van de afgelopen jaren heeft geresulteerd in meerdere publicaties. Hieronder staat een overzicht van de meest recente en belangwekkende publicaties. Voor meer informatie over publicaties van onze medewerkers, zie hun profiel op de medewerkerspagina.

U kunt op de afbeeldingen klikken voor een inhoudsopgave. Wilt u een van deze publicaties bestellen, klik dan hier.

OnzeManierVanStraffen
heiligeveiligeplekForJusticeAndMercykoorddansen
GraagEenNormaalGesprekgrensverkeerlostintranslation
handboekVanKwaadVerhalenTweeHerenDienen

Publicaties namens het CJP

Denken over straffen