HET CENTRUM

Centrum voor Justitiepastoraatslot
Het interuniversitaire Centrum voor Justitiepastoraat (CJP) verricht en stimuleert wetenschappelijk onderzoek en biedt verder onderwijs en dienstverlening op het terrein van het justitiepastoraat. Het Centrum werkt vanuit een interdisciplinaire en oecumenische benadering en in nauwe aansluiting bij mensen werkzaam in of ten dienste van het justitiepastoraat. In het Centrum werken rooms-katholieke en protestantse theologen, juristen, filosofen en anderen samen met als uiteindelijk doel de bevordering en verdieping van:

– de kwaliteit van geestelijke verzorging aan mensen tijdens en na hun detentie;
Рkritische reflectie vanuit de christelijke traditie op thema’s als criminaliteit, kwaad, schuld, vergeving, straffen;
– de betrokkenheid van de (geloofs)gemeenschap daarbij.

Dit bereiken we door praktijkgericht en fundamenteel onderzoek, door de versterking van onderwijs en deskundigheidsbevordering middels scholing en vorming en door dienstverlening.

Het CJP is in 2009 opgericht en is een initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Tilburg University (Tilburg School of Catholic Theology en de Tilburg Law School). Het CJP is tot stand is gekomen in nauw overleg met het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland.