Toon Walravens, nieuw lid Raad van Advies

Sinds kort is Toon Walravens toegetreden als lid van de Raad van Advies van het Centrum voor Justitiepastoraat. Toon Walravens is als forensisch & justitieel adviseur werkzaam bij Walravens Zorgadvies (www.toonwalravens.nl). Inmiddels alweer een aantal jaren en opleidingen verder heeft hij een rumoerig verleden een plek weten te geven. Eerder was Walravens immers zelf gedetineerd en forensisch cliënt. Hij heeft een langdurig herstelproces achter zich. Het verleden is het heden en hoort, volgens Toon, bij de toekomst en bij elk herstelproces. Zijn leven was een jeugd vol vallen en opstaan, uithuisplaatsing, gevangenisleven, verslaving, geweld, behandeling en therapieën. Na jaren heeft hij geleerd op eigen kracht weer baas in eigen leven te worden. Hij heeft naar eigen zeggen een volwassen en zinvol bestaan opgebouwd en levert een positieve bijdrage aan mens en maatschappij.
toon-walravens
Hij heeft zich ingezet voor de realisatie van Herstelgerichte detentie en forensische zorg. Toon heeft binnen de forensische zorg (kliniek De Woenselse Poort) GroeiRijk opgezet. Een bureau waar mensen tijdens behandeling en therapie kunnen werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Er werken nu vrijwilligers, ervaringsdeskundigen (i.o.) en andere disciplines. Er is een nauwe samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging en andere disciplines die o.a. via individuele gesprekken, (herstel en zingevings)cursussen samenwerken aan het herstelproces van mensen. Het initiatief bewijst zich al 4 jaar. Toon Walravens heeft in oktober 2013 in het Engelse Leicestershire de internationale “Redemption & Justice Award” gewonnen voor “Best and Good Practice in the world“.