HOME

Het interuniversitaire Centrum voor Justitiepastoraat (CJP) verricht en stimuleert wetenschappelijk onderzoek en biedt verder onderwijs en dienstverlening op het terrein van het justitiepastoraat in oecumenisch perspectief.

Het CJP is een initiatief van Tilburg University (Tilburg School of Catholic Theology en Tilburg Law School) en de Protestantse Theologische Universiteit en is tot stand gekomen in nauw overleg met het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland.

 


NIEUWS